Het concept van de Why? Applicatie

Het creëren van het concept is gebaseerd op the Archery model. Een methode die in opdracht van het vak Concepting + op de Fontys Academy for Creative Industries is gemaakt. Gijs heeft hier zelf aan meegewerkt en staat achter deze methode van concept ontwikkelen. In 6 stappen kan je een concept vormen die metaforisch gelijk staat aan het schieten van een pijl met pijl en boog.

Klik hier om de volledige methode te downloaden

Stap 1 en 2 van het model is dat je de betreffende organisatie/bedrijf gaat analyseren. Creation Why – Online Marketing heeft dit duidelijk omschreven in zijn corporate gedeelte. De visie van het bedrijf is helder en concreet. Door de waarom vraag centraal te stellen op een dynamische en vernieuwende werkmethode in de online marketing branche komt het ware doel van een project centraal te staan. Creation Why – Online Marketing opereert tot dusver alleen nog maar op ZZP basis. Een avontuur dat ruim 2 jaar geleden begonnen is. Een avontuur waar verschillende projecten uit voort zijn gekomen. In bijna alle gevallen was de situatie zo dat er volgens het golden circle model een outside in methode word gehanteerd. De ervaring heeft Creation Why – Online Marketing ook geleerd dat het voor bedrijven en ondernemers erg lastig om deze manier van bedrijfsvoering om te draaien. Uit eigen ervaring is dit ook gebleken. Creation Why – Online Marketing maakt websites en daardoor krijgt de klant mogelijk meer klanten. Waarom is het zo lastig om een inside out methode te hanteren? Waarom begint niet iedereen daar mee? Want door consistent uit de vraag ‘waarom‘ te opereren moet dat een gewoonte worden. Hoe creëer je een gewoonte? Door te herhalen. Sta je dus voor een lastige (voor iedereen verschillend) beslissing en kom je er niet uit of heb je twijfels? Dan kan je jezelf een aantal vragen stellen. Door het te beantwoorden van die vragen denk je verder na dan de ‘wat’ en ‘hoe’. Voordat je zelf een besluit neemt sta je even stil bij de ‘waarom’.

  • Wat je jezelf dan kan afvragen zijn vragen zoals:
  • Waarom wil ik dit gaan doen?
  • Ben ik hiervoor mijn bed uitgekomen vandaag?
  • Past dit bij de waarde van mijn bedrijf?

Door dit soort vragen sta je stil bij het moment van een besluit. Je bent je eigen besluitvormingsproces aan het nalopen. Om specifiek te zijn in het deel van afwegen van alternatieven. Door dit regelmatig te herhalen wordt je manier van denken aangepast van een outside-in methode naar een inside-out methode. Als je hier meteen mee begint train je ook jezelf om sterker inside-out te gaan denken. De theorieën ondersteunen dat je dan betere resultaten zal gaan behalen. Dat is iets wat ieder bedrijf/ondernemer wil bereiken.

De doelgroep voor de Why? Applicatie

De (startende) ondernemers van Nederland. Deze stijgende groep werkzame beroepsbevolking heeft het afgelopen jaar maar liefst een stijging van 5% doorgemaakt. In  het 4dekwart van 2017 telde Nederland maarlieft: 1.429.000 zelfstandige, 1.055.000 zzp’ers en 346.000 zelfstandige met personeel. Van de totale beroepsbevolking is dit 31,3% en stijgend. 1/3 van de beroepsbevolking is ondernemer. Ondernemers hebben vaak een aantal kenmerken dat hem/haar succesvol maakt. Je bent immers niet zomaar ondernemer. Kenmerken van een ondernemen zijn als volgt te omschrijven:
Motivatie – Ondernemers zijn zwaar gemotiveerd om hun idee of hun product aan veel mensen te laten zien ten te verkopen. Deze motivatie komt vaak voort uit een eigen behoeften.
Eigenwijs en onafhankelijk – Stug je eigen pad willen bewandelen heeft zo zijn voordelen als je ondernemer bent. Deze houding zorgt ervoor dat de ondernemer volledig voor zijn eigen onderneming gaat en hierin je eigen koers wil gaan varen. Geen gebrek aan doorzettingsvermogen komt hierin ook terug. Mocht het ooit minder goed gaan zal die toch aan de pas moeten komen.
Hard willen werken – Als ondernemer kom je er niet als je niet hard wil werken. De schouders moeten eronder. Ondernemen is niet alleen eigen baas spelen maar ook nieuwe dingen uitproberen. Die nieuwe dingen weer evalueren en bijwerken om zo tot een beter resultaat te komen.
Focus in combinatie met passie – Intensief bezig zijn met je eigen onderneming lukt alleen als je gepassioneerd bent voor het product of dienst die je aanbiedt. Passie kan hierin ook de valkuil zijn. Door heel enthousiast te zijn wil een ondernemer alles op zijn pad aanpakken dat er voorbij komt. Zo wordt het doel uit oog verloren. Veel kostbare tijd en energie wordt gestoken in iets wat minder resultaat oplevert dan je huidige doel.
Leiderschap – Een goede leider is iemand met een toekomstvisie, die zekerheden en onzekerheden met elkaar in balans brengt. Die keuzes maakt die op die balans gebaseerd zijn.
Ondernemersinstinct – Het talent om de juiste weg als ondernemer te blijven kiezen. Wat die juiste weg is, is vaak subjectief. Gebruik je goede kwaliteiten om je minder goede kwaliteiten te ondersteunen.
Deze kenmerken zijn typerend voor een ondernemer. Naast het grote aantal ondernemers in Nederland is bijna de helft van alle startende ondernemers jonger dan 35 jaar. Waarvan het grootste gedeelte tussen de 26 en 35 jaar is. Deze groep ook wel de millennials genoemd heeft ook een verhoogt smarthphone gebruik. Bij millennials gebruikt 90% zijn smarthphone om internet te gebruiken. In het algemeen is het internet gebruik op de smarthphone gestegen. In 2015 was dit nog maar 65% tegenover de 76% in 2017. We kunnen dus stellen dat de startende ondernemers hun smarthphone veel gebruiken.